Kinh Thánh tiếng Việt

Đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của người Việt, miễn phí trên điện thoại của bạn!

Ở đây bạn có thể tải Kinh Thánh tiếng Việt miễn phí cho điện thoại di dộng của bạn.

bible-vietnamese 15

Hơn 75 triệu người nói tiếng Việt ở Việt Nam, Cộng hòa Séc và trên thế giới, bây giờ có thể tiếp cận với Kinh Thánh bằng tiếng Việt.

Kinh Thánh là Lời dạy độc nhất của Chúa. Nó được viết bằng tiếng Hy Lạp, tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng A-ram và nó đang được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nữa.

Bây giờ bạn có thể đọc Lời của Chúa bằng ngôn ngữ của bạn, tiếng Việt.

Đọc Kinh Thánh và tất cả những lời dạy trong sách Kinh Thánh dành cho bạn.

Kinh thánh là tin nhắn của Chúa, một nguồn cảm hứng và sự minh triết. Kinh Thánh là lời chỉ dẫn cho những đức tin, một cuốn sổ tay hướng dẫn cho cuộc sống.